Evenimente

SIMPOZIONUL INTERNATIONAL DE PICTURA SI DESEN- IACOBENI PARTICULARITATI IMAGISTICE

Evenimentul cultural va avea loc în spatiul bucovinean unde prin grija Asociatiei Arta si Educatie Liviu Suhar, coordonata de domnul profesor Liviu Suhar cetatean de onoare a localitatii Iacobeni se doreste crearea unor locatii culturare pentru dezvoltarea turismului local. Impreuna cu Primaria Comunei Iacobeni, asociatia a organizat pâna în prezent trei editii a evenimentului dezvoltând un fond de aproximativ 100 de picturi si desene cu peisaje si locuri specifice comunei si satului Iacobeni.  Primaria se implica si renomarea Casei de Cultura a localitatii o cladire care l-a sfârsitul actiunilor de reconstructie va avea spatii special dedicate expunerii permanente a operelor rezultate în urma simpozioanelor internationale de pictura si desen.
Diferentierea între comunele din România este data de specificul activitatilor pe baza carora acestea se dezvolta. Iacobeniul a depins o mare perioada de timp de fabrica de mangan existenta în localitate dar odata cu modificarile socio-economice localitatea va putea rezista prin orientarea catre turism. Daca comunele vecine au activitati diverse prin care atrag si mentin turistii în zona, muzee populare, localitatea Iacobeni a fost vazuta doar ca zona de tranzit spre Vatra Doarnei. Din acest motiv primaria se implica în dezvoltarea altor directii de atragere a turistilor cum ar fi muzee sau case de cultura cu arta contemporana. Asociatia arta si educatie Liviu Suhar a dezvoltat prin fortele proprii un muzeu cu obiecte specifice localnicilor si împreuna cu primaria a creat acest fond cultural. Dezvoltarea lui în conditiile actuale depinde de implicarea tuturor si este vazuta ca o oportunitate pentru localitatea în cauza.

Partenerul Asociatia Arta si Educatie Liviu Suhar are capacitatea de a urmari partea artistica a evenimentului, prin realizarea unei selectii rigoarose a artistilor care participa la eveniment si invitarea acestora cu scopul de a participa la implementarea proiectului. Aspectele privind specificul actualei editii a evenimentului revine tot partenerului care poate impune o anumita directi a simpozionului din anul 2015 dupa cele trei editii organizate cu succes în anii procedenti. În plus expozitia permanenta din comuna Iacobeni este un prilej de buna practica locala cu privire la implicarea fiilor satului în dezvoltarea unui patrimoniu local cultural în cazul Simpozionului de pictura si desen “Iacobeni – particularitati imagistice”
Organizarea unei expozitii în urma evenimentului si expunerea permanenta a lucrarilor reprezinta accesul persoanelor la lucrari si vizionarea unor aspecte pe care dumnealor cetatenii comunei Iacobeni le cunosc. De foarte multe ori au fost situatii de genul “da stiu locul acesta este Ulita fierului”. În plus prin grija Asociatiei Arta si Educatie Liviu Suhar, lucrarile care nu au fost donate în patrimoniul comunei sunt expuse în galeriile de arta din Iasi pentru a putea promova particularitatile si frumustele locurile bucovine într-un spatiu care îsi propune sa devina Capitala Culturala Europeana.

EXPOZITII DE PICTURA SI DESEN

 „Orgoliul se naște din puțină știință, căci adevărata știință îl duce pe om   la modestie. Știința puțină îi face pe oameni prezumțioși, în timp ce știința multă îi face modești, așa cum spicele goale își înalță spre cer capetele lor   trufașe, în timp ce spicele pline se apleacă spre pământ, muma lor.” (Leonardo da Vinci)

Artă ?i Educa?ie, două cuvinte care alcătuiesc o sintagmă ce acoperă ca o cupolă ceea ce poate fi considerat important pentru a da o defini?ie culturii ?i civiliza?iei umane din totdeauna. Un generic ce nu cartografiază doar perimetrul educa?ional sau cel artistic ci emană prin însă?i simbioza sa germinativă, gândirea ?i ac?iunea formării ?i evolu?iei umane reflectată în configurarea societă?ii. (Liviu Suhar)


M-am oprit la această „pildă” lăsată nouă de Leonardo, nu pentru a aduce un elogiu modestiei ci pentru a sublinia încă o dată importanța dobândirii de cunoștințe și implicit a transmiterii lor. (Atena Elena Simionescu)

„Ce înseamnă, deci, a educa, dacă nu a dezvolta acei germeni divini numi?i sim?uri?” Plecând de la întrebarea retorică a filosofului american Henry David Thoreau (1817-1862), observăm, poate mai acut astăzi, abisul existent între civiliza?ia noastră consumistă, materialistă ?i valorile spirituale ?i estetice care constituie o Cultură. Undeva, pe parcursul procesului educativ, în mediul înconjurător pe care ni l-am făurit, apare o influen?ă corozivă care dizolvă tenace unitatea con?tiin?ei noastre sociale, împiedicând dezvoltarea con?tiin?ei estetice. (Valentin Sava)

Arta are menirea de a educa, de a deschide sufletul și rațiunea semenilor spre o bună receptare, interpretare; dă de gândit, invită la meditație, stârnește întrebări și dă răspunsuri. Privită ?i ca o posibilitate de desprindere din pragmatismul realită?ii cotidiene, prin prisma func?iei semiotice, expresia plastică poate fi o formă de echilibru între lumea interioară ?i cea exterioară, poate  determina o mai bună cunoa?tere de sine. Pe de altă parte, dincolo de frământările legate de rentabilitatea vie?ii cotidiene, n-ar trebui să uităm că, de fapt,  gradul de civiliza?ie al unei na?ii se clăde?te pe baza unor valori morale ?i spirituale. Ideile epocii, educa?ia, contextul familial, social, spa?iul geografic î?i pun amprenta în stimularea curiozită?ii intelectuale ?i vizuale, în procesul de dezvoltare afectivă ?i cognitivă. (Gabriela benescu)

Galeriile de artă "Theodor Pallady", UAP Str. Lăpușneanu 7 – 9, Iași

10.02.2016 - 29.02.2016

Universitatea de ?tiinte Agricole ?i
Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad",
Facultatea de Medicina veterinara, Ia?i - Galeria de arta ”Sala de marmura”
23.10.2014 - 10.11.2014

Muzeul Na?ional Brukenthal / Palatul Brukenthal
curtea a doua - sălile de expozi?ii temporare, Pia?a Mare 4-5, Sibiu
08.05.2014 - 01.06.2014

Galeriile de artă "Theodor Pallady", UAP Str. Lăpușneanu 7 – 9, Iași

21.10.2013 - 10.11.2013

       

Complexul national muzeal "Moldova", Iasi
Muzeul de arta- Muzeul Unirii

17.02.2013 - 13.03.2013

Galeriile de artă "Theodor Pallady", UAP Str. Lăpușneanu 7 – 9, Iași

01.10.2012 - 15.10.2012


Universitatea de ?tiinte Agricole ?i
Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad",
Facultatea de Medicina veterinara, Ia?i - Galeria de arta ”Sala de marmura”
07.07.2012 - 30.07.2012

Complexul national muzeal "Moldova", Iasi
Muzeul de arta- Muzeul Unirii

11.11.2011 - 30.11.2011