Despre noi

Povestea nașterii unei colecții de pictură într-un loc inedit

Când ne referim la cuvântul „naștere”, fie că este vorba despre o ființă, un fenomen sau un lucru, vom presupune că pentru înfăptuirea acelui parcurs, totdeauna a existat un binom al forțelor care printr-o asociere miraculoasă și conlucrare sau sfârșit în cele din urmă prin împlinirea lui. Și în cazul poveștii noastre despre Colecția de pictură la care facem referire în cele ce urmează, vorbim în cei mai docți termeni despre prezența discretă și activă a unui binom format din forțe ce au însumat sentimente de empatie, energii pozitive, încredere, idealism constructiv împovărat de altruism.

Mersul vieții a făcut ca la un moment neprevăzut să ne aflăm față în față, un bărbat și o femeie, fiecare din noi venind din trecut pe propria cale a destinului. Drumurile noastre, paralele de-a lungul mai multor decenii s-au întâlnit la un moment dat într-o conjunctură surprinzătoare și nedorită pentru a se uni formând unul singur, comun, binefăcător în cele din urmă pentru fiecare din noi și cei care au înțeles cu adevărat situația intuind noile orizonturi posibile ce așteptau realizările lor.

Din această întâlnire, printre multe alte episoade frumoase și neașteptate s-a născut pe lângă o armonioasă familie și ideea unei asociații al cărei scop esențial este orientat într-un mod elevat, practic și conceptual asupra domeniilor artei și ale educației, cu lungă și subtilă rezonanță în timp. Această asociație ne poartă numele pentru a defini prin două vocabule cuprinzătoare și profunde conținutul ce trebuie negreșit  să rămână imperturbabil în fața „intemperiilor” politice, sociale sau chiar economice. Cele două cuvinte magice sunt: „ARTĂ și EDUCAȚIE” și definesc prin conținutul lor profund elementele ce asigură sănătatea și longevitatea națiunii române. Prin conservarea tradițiilor culturale, revigorarea și îmbogățirea lor, prin plusurile de valori aduse de la o generație la alta, ele consolidează ceea ce este frumos și sănătos, așezat strop cu strop în matricea ce definește particularitățile identitate ale poporului căruia noi înșine îi aparțineau.

Căile destinului fiecăruia dintre noi până la momentul întâlnirii au fost consacrate educației și domeniilor artei, ale picturii și muzicii, ceea ce a însemnat cu atât mai mult factorul coagulant al remarcabilelor noastre idealuri. Îndelungata experiență a fiecăruia dintre noi însemna un plus ce se alătura competenței profesionale fapt care a făcut ca odată clarificate ideile, să nu ezităm, ci în mod pragmatic să purcedem la materializarea lor. Impulsul energetic pentru aspirațiile noastre a venit pe furiș prin magnetismul locurilor în care am descoperit lumina soarelui și am absorbit ceea ce  universul dezvăluit clipă de clipă, așternea privirii noastre. Acel magnetism indescifrabil a acționat cu intermitență dar cu suficientă forță pentru a nu putea și stăvilit pe parcursul vieții. Din toate acele fapte și întâmplări s-a născut subliminal sentimentul moral al datoriei față de locul, istoria și destinul comunității în care rădăcinile mele încă păstrează arterele vii prin memoria evenimentelor și radicalelor schimbări pe parcursul timpului. Tezaurul amintirilor îmbibat cu emoții și trăiri intense l-am purtat toată viața întreținându-l și îmbogățindu-l.  El a fost totdeauna oaza la care m-am întors din peregrinările închipuite sau cele reale pentru a medita și inventa noi proiecte pregătitoare în vederea unor viitoare evadări în realitatea palpabilă sau imaginară. Într-un mod concret acea simbolică și morală îndatorire noi am definit-o prin propunerea de a înzestra comunitatea cu o prețioasă colecție de opere de artă contemporană.

În anturajul acestei idei s-a născut Asociația „Artă și Educație – Liviu Suhar” ca fundament organizatoric pentru concretizarea programului care va conduce la înfăptuirea amintitei colecții. Un moment binefăcător s-a ivit când propunerea noastră a fost înțeleasă și acceptată fără ezitări de către edilii comunității care în deplin acord cu proiectul asociației ne-au oferit după posibilități o modestă susținere financiară periodică. Prin cercul de prieteni și unii membri ai asociației cât și prin eforturile proprii, am reușit să asigurăm cu răbdare și perseverență fondurile necesare  pentru a organiza seria Simpozioanelor de pictură și desen „Iacobeni – particularități imagistice” începând cu anul 2012. Fiecare ediție a simpozionului a însemnat tezaurizarea în contul Primăriei și a comunității a unor valoroase opere de artă legal înregistrate și evaluate care odată înmulțite, acum se află expuse publicului în sala renovată a Casei Naționale românești situată la etaj în vecinătatea sediului Primăriei. Colecția constituită omogen este creată pentru a deveni un etalon emblematic pentru comunitate în scopul de a bucura, educa și face cunoscută țării întregi o localitate a cărei bogată și spectaculoasă istorie se pierde în timpul curs de-a lungul mai multor secole. Această colecție în comparație cu specificul economic, social și mai ales multietnic și indirect  multicultural, acum dispărut, se înscrie ca o pagină nouă menită să reînvie popularitatea comunei Iacobeni cunoscută și admirată cândva.

Asociația gândită de noi, rămâne principalul obiectiv din care se ramifică toate celelalte fapte, îndeosebi educativ culturale și artistice. S-a coagulat astfel ideea consolidării habitatului parental al cărui titular ca proprietar am devenit în deplină legalitate. Faptul acesta a făcut posibilă antrenarea energiilor necesare pentru fortificarea acelui spațiu și configurarea lui cu scopul conservării parțiale a memoriei familiei dar mai ales pentru adăpostirea și punerea în valoare a unor semnificative mărturii de cultură și artă. Într-o deplină comuniune a gândului ne-am împletit ideile pentru a transforma acest modest adăpost în fondul al cărui conținut cuprinde semnificative file despre istoria locului și aspirațiile ce merită a fi știute de cei ce vor urma după noi.

Din mănunchiul funcțiilor care s-au închegat sub pavăza asociației noastre, cea mai remarcabilă rămâne înavuțirea patrimoniului cultural al comunei Iacobeni cu cele două mari obiective: colecția de artă și casa muzeu. Cuplului nostru i s-a alăturat cu deplină înțelegere de la bun început distinsa Doamnă edil șef al localității. Fără vorbe multe, pragurile succesive inerente pentru concretizarea ideilor le-am trecut fără a ne simți fie și pentru o clipă copleșiți de neputință.

Timpul și-a urmat cărarea curgând în ritmul săi sub tăcerea sa cosmică purtând cu sine evenimente și întâmplări fericite sau catastrofale; destine individuale sau colective incluzând acestui indefinibil amalgam și soarta idealurilor noastre conturate prin perimetrul geografic al locului numit Iacobeni. Astfel am ajuns pe nerăsuflate la etapa finalizării formei și funcțiunilor muzeale a casei-muzeu și la încheierea celei de a patra ediții a Simpozionului de pictură și desen, „Iacobeni – particularități imagistice”. Cu îndreptățită nerăbdare așteptăm ziua în care suita de imagini despre Iacobeni transfigurate pe pânzele celor patruzeci de pictori, vor lumina chipurile primilor vizitatori.

Liviu Suhar
pictor prof. univ. dr.
cetățean de onoare al comunei Iacobeni

Septembrie 2015