Proiecte

Asociația „Artă și Educație – Liviu Suhar” s-a născut în urma îndelungatei observări cu luciditate a societății umane în interiorul căreia trăim. Drept urmare s-a consolidat ideia că un program de acțiuni cu scop modelator și educativ adresat semenilor noștri se poate îndeplini într-un mod cuprinzător prin intermediul artei.
Asociația este o organizație non - profit deschisă colaborării cu altele asemănătoare și cu persoane independente. Ele sunt bine venite alături de noi dacă sunt animate de convingerea că scopurile noastre, coincidente cu ale lor, vor contribui la înnobilarea societății în care cu toții ne trăim destinul.

Artă ?i Educa?ie, două cuvinte care alcătuiesc o sintagmă ce acoperă ca o cupolă ceea ce poate fi considerat important pentru a da o defini?ie culturii ?i civiliza?iei umane din totdeauna. Un generic ce nu cartografiază doar perimetrul educa?ional sau cel artistic ci emană prin însă?i simbioza sa germinativă, gândirea ?i ac?iunea formării ?i evolu?iei umane reflectată în configurarea societă?ii. Condu?i de idealuri care se înscriu sub aripa protectoare a sintagmei amintite, purtând în spate aproape o jumătate de secol de experien?ă de artist ?i educator, s-au îngemănat prin propria ?i neîntrerupta prezen?ă neobosită, în domeniile educa?iei ?i crea?iei artistice. Am considerat că este o datorie morală ?i civică constituirea Asocia?iei “Artă ?i Educa?ie – Liviu Suhar” într-un cadru organizat prin care experien?a amintită să urmeze, cursul firesc spre binele semenilor 5in toate genera?iile, fără discriminări.

Un prim pas în întâmpinarea publicului îl constituie expozi?ia în fa?a căreia ne aflăm, cuprinzând lucrări de pictură ?i grafică semnate de colegii membrii fondatori ai acestei Asocia?ii. Totodată expozi?ia este semnalul unor invita?ii deschise către oameni de bine, arti?ti ?i educatori, oameni de afaceri care consideră că dispunem de capacită?i umane ?i materiale, binevenite implicări în programe, proiecte ?i ac?iuni ce vizează generosul domeniu al artelor ?i educa?iei.

Pictor. Prof. univ. dr. Liviu Suhar